Showing 1–24 of 47 results

Физик кабелийн дагалдах хэрэгсэл

100х2 терминал блок

100,000

Физик кабелийн дагалдах хэрэгсэл

10х2 холбооны хайрцаг

20,000

Физик кабелийн дагалдах хэрэгсэл

20х2 холбооны хайрцаг

25,000

Физик кабелийн дагалдах хэрэгсэл

30х2 холбооны хайрцаг

30,000

Физик кабелийн дагалдах хэрэгсэл

50х2 холбооны хайрцаг

40,000

Шилэн кабелийн дагалдах хэрэгсэл

Duster

35,000

Шилэн кабелийн дагалдах хэрэгсэл

FC адаптер

2,000

Шилэн кабелийн дагалдах хэрэгсэл

FDF-12 core- SC /Wall mount/

160,000

Шилэн кабелийн дагалдах хэрэгсэл

FDF-4 core-SC /Wall mount/

55,000

Шилэн кабелийн дагалдах хэрэгсэл

FDF-8 core-SC /Wall mount/

70,000

Шилэн кабелийн дагалдах хэрэгсэл

LC адаптер

2,500

Шилэн кабелийн дагалдах хэрэгсэл

ODF-12 /Rack mount/-адапторгүй

80,000

Шилэн кабелийн дагалдах хэрэгсэл

ODF-12-SC, /Rack mount/

150,000

Шилэн кабелийн дагалдах хэрэгсэл

ODF-144 core-SC /Rack Mount/

900,000

Шилэн кабелийн дагалдах хэрэгсэл

ODF-24-SC /Rack mount/

190,000

Шилэн кабелийн дагалдах хэрэгсэл

ODF-48 core- SC /Rack Mount/

450,000

Шилэн кабелийн дагалдах хэрэгсэл

SC адаптер

2,500

Шилэн кабелийн дагалдах хэрэгсэл

Баганын тоног

20,000

Шилэн кабелийн дагалдах хэрэгсэл

Гильз

200

Физик кабелийн дагалдах хэрэгсэл

Зэс кабелийн залгааны коннектор

150

Шилэн кабелийн дагалдах хэрэгсэл

Коннекторын толгой цэвэрлэгч

150,000

Шилэн кабелийн дагалдах хэрэгсэл

Медиа конвертор 10/100/1000Mbps /15км/- хос

550,000

Шилэн кабелийн дагалдах хэрэгсэл

Медиа конвертор 10/100Mbps /20км/ – хос

280,000

Шилэн кабелийн дагалдах хэрэгсэл

Механик коннектор-LC

8,000