Showing 1–24 of 48 results

Физик кабелийн дагалдах хэрэгсэл

100х2 терминал блок

110,000

Физик кабелийн дагалдах хэрэгсэл

10х2 холбооны хайрцаг

22,000

Физик кабелийн дагалдах хэрэгсэл

20х2 холбооны хайрцаг

27,500

Физик кабелийн дагалдах хэрэгсэл

30х2 холбооны хайрцаг

33,000

Физик кабелийн дагалдах хэрэгсэл

50х2 холбооны хайрцаг

44,000

Шилэн кабелийн дагалдах хэрэгсэл

Duster

38,500

Шилэн кабелийн дагалдах хэрэгсэл

FC адаптер

Шилэн кабелийн дагалдах хэрэгсэл

FDF-12 core- SC /Wall mount/

170,000

Шилэн кабелийн дагалдах хэрэгсэл

FDF-4 core-SC /Wall mount/

60,500

Шилэн кабелийн дагалдах хэрэгсэл

FDF-8 core-SC /Wall mount/

77,000

Шилэн кабелийн дагалдах хэрэгсэл

LC адаптер

2,750

Шилэн кабелийн дагалдах хэрэгсэл

ODF-12 /Rack mount/-адапторгүй

88,000

Шилэн кабелийн дагалдах хэрэгсэл

ODF-12-SC, /Rack mount/

160,000

Шилэн кабелийн дагалдах хэрэгсэл

ODF-144 core-SC /Rack Mount/

990,000

Шилэн кабелийн дагалдах хэрэгсэл

ODF-24-SC /Rack mount/

209,000

Шилэн кабелийн дагалдах хэрэгсэл

ODF-48 core- SC /Rack Mount/

495,000

Шилэн кабелийн дагалдах хэрэгсэл

ODF-96 core- SC /Rack Mount/

660,000

Шилэн кабелийн дагалдах хэрэгсэл

SC адаптер

2,750

Шилэн кабелийн дагалдах хэрэгсэл

Баганын тоног

Шилэн кабелийн дагалдах хэрэгсэл

Гильз

220

Физик кабелийн дагалдах хэрэгсэл

Зэс кабелийн залгааны коннектор

Шилэн кабелийн дагалдах хэрэгсэл

Коннекторын толгой цэвэрлэгч

Шилэн кабелийн дагалдах хэрэгсэл

Медиа конвертор 10/100/1000Mbps /15км/- хос

590,000

Шилэн кабелийн дагалдах хэрэгсэл

Медиа конвертор 10/100Mbps /20км/ – хос

290,000