Showing 1–24 of 99 results

Физик кабелийн дагалдах хэрэгсэл

100х2 терминал блок

Физик кабель

100х2х0.4 кабель

Физик кабелийн дагалдах хэрэгсэл

10х2 холбооны хайрцаг

Физик кабель

10х2х0.4 кабель

Физик кабель

200х2х0.4 кабель

Физик кабелийн дагалдах хэрэгсэл

20х2 холбооны хайрцаг

Физик кабель

20х2х0.4 кабель

Физик кабелийн дагалдах хэрэгсэл

30х2 холбооны хайрцаг

Физик кабель

30х2х0.4 кабель

Физик кабелийн дагалдах хэрэгсэл

50х2 холбооны хайрцаг

Физик кабель

50х2х0.4 кабель

Сүлжээний кабель

BNC коннектор /хавчдаг/

Сүлжээний кабель

BNC коннектор /эргэдэг/

Шилэн кабелийн дагалдах хэрэгсэл

Duster

Шилэн кабелийн дагалдах хэрэгсэл

FC адаптер

Шилэн кабелийн дагалдах хэрэгсэл

FDF-12 core- SC /Wall mount/

Шилэн кабелийн дагалдах хэрэгсэл

FDF-4 core-SC /Wall mount/

Шилэн кабелийн дагалдах хэрэгсэл

FDF-8 core-SC /Wall mount/

Шилэн кабелийн дагалдах хэрэгсэл

LC адаптер