Зарлан мэдээлэх систем

Бид Америкийн HONEYWELL компаний зарлан мэдээлэх  системийг Монголд албан ёсны эрхтэйгээр худалдаалж, суурилуулалтыг гүйцэтгэж байна.

Зарлан мэдээлэх системээр олон нийтийг хамарсан мэдээлэл, сонордуулга, дуут дохио, хөгжим болон урьдчилан бэлтгэсэн аудио зар сурталчилгаа зэргийг тодорхой цагийн хуваарийн дагуу автоматаар цацах боломжтой бөгөөд гамшиг, онцгой байдлын үед мэдээллийг цаг алдалгүй хүргэх зорилгоор гал болон аюулгүйн системтэй хоршуулан хэрэглэж яаралтай арга хэмжээ авахад чухал ач холбогдолтой.

  • Манай систем нь худалдаа үйлчилгээ, оффис, үйлдвэрлэл, уул уурхай, банк санхүү, сургууль цэцэрлэг, орон сууц, хотхон хороолол, тээвэр ложистикийн ачилтын талбай, захиргааны барилга зэрэг барилга байгууламжтай бүхий л салбарт дотор орчинд болон гадна задгай талбайд, хүнд эрс тэс уур амьсгалтай нөхцөлд суурилуулахад тохирсон.
  • Тус системд хэрэглэгддэг бүтээгдэхүүнүүд нь өнгө үзэмжтэй, хэлбэр дизайны хамгийн сүүлийн үеийн цэвэр хийцтэй, өндөр чанартай байдаг нь хэрэглэгчдэд жинхэнэ үнэ цэнэ болон хүрдэг.
  • Зарлан мэдээлэх системийг бүхэлд нь теле-хяналтын камер, галын дохиоллын системтэй хоршуулан ажиллуулсанаар хяналтын өрөөнөөс нэгдсэн сүлжээгээр дамжуулан төвлөрсөн хяналтыг илүү үр ашигтайгаар гүйцэтгэх боломжийг олгодог.

Зарлан мэдээлэх системийг хэрэглээ бүрээс хамааран өөр, өөр шийдэлтэйгээр суурилуулж болно. Жишээ нь уул уурхайн нөхцөлд тохирсон дэлбэрэлт, нуралтанд тэсвэртэй чанга яригчууд байдаг.