Галын дохиоллын систем

Бидний танилцуулж буй олон улсад нэр хүндтэй Америкын HONEYWELL компаний NOTIFIER” Галын Дохиоллын Ухаалаг Систем нь сүүлийн 60 жилийн турш дэлхийн 80 гаруй оронд 400 гаруй төлөөлөгчдөөр дамжин нийлүүлэгдэж байгаа галын дохиоллын салбарт тэргүүлэгч шийдэл юм.

  • Том, жижиг ямар ч хэмжээний объектэд суурилуулан ашиглах боломжтой найдвартай, дэвшилтэт, ухаалаг, хаягладаг (галын гарч байгаа байршлыг нарийвчлан заадаг) галын дохиоллын цогц систем билээ.
  • NOTIFIER-N6000 Галын дохиоллын систем нь ижил төрлийн системүүдтэй харицуулахад гал мэдрэгчүүдийнх нь таних нарийвчлал болон мэдээлэл дамжуулах хурд нь илүү өндөр, найдвартай.
  • Америк технологийн давуу тал болох энгийн, ойлгомжтой, хэрэглэхэд хялбар удирдлагын хэсэгтэй зэргээрээ хэрэглэгчдийнхээ таашаалыг хүртдэг.

Удирдлагын төхөөрөмжүүд

Мэдрэгчүүд