Холын зайн уншигч төхөөрөмж ашиглах авто зогсоолын ухаалаг шийдэл

Rosslare брендийн Нэвтрэх хяналтын системийн алсын зайн уншигчийн тусламжтайгаар, аливаа хотхон байр, оффис зэргийн гадна болон дотор зогсоолыг эрх бүхий карттай хэрэглэгчид ашиглах боломжийг олгох юм.

 

Тасалбар, картын төхөөрөмж ашиглах авто зогсоолын шийдэл

Томоохон үйлчилгээний газрын гадна болон дотор зогсоолуудад Зогсоолын төлбөрийн системийг суурилуулан ашиглах боломжтой.

 

Дугаар таних камер ашиглах авто зогсоолын ухаалаг шийдэл