Аж ахуйн зориулалттай барилга байгууламжийн хаалгаар нэвтрэхэд зөвхөн уламжлалт түлхүүрийг ашиглах нь хувилж олшруулах, гээж үрэгдүүлэх, хэн хэзээ нэвтэрсэн эсэхийг мэдэх боломжгүй зэрэг маш олон эрсдлүүийг дагуулдаг. Харин нэвтрэх хяналтын хаалга удирдлагын автомат системийг нэвтрүүлсэнээр байгууллага, хувь хүн дээрх эрсдлүүдийг хааж, өөрийн объектын аюулгүй байдлын хяналтыг бүрэн гартаа авах юм.

Манай шийдлийг худалдаа үйлчилгээ, оффис, үйлдвэрлэл, уул уурхай, банк санхүү, сургууль цэцэрлэг, орон сууц, хотхон хороолол, тээвэр ложистикийн захиргаа зэрэг ямар ч объектэд хэмжээ харгалзалгүй суурилуулан ашиглах боломжтой.