Манай мэргэжлийн хамт олон захиалагч байгууллагын барилгын зураг төсөлд тулгуурлан системийг төлөвлөн, суурилуулалтын ажлыг гүйцэтгэнэ. Сүлжээ, дэд бүтцийн шийдэл нь бүх төрлийн барилга, ялангуяа мэдээллийн технологийн олон төрлийн шийдэл ашиглах хэрэгцээ өндөртэй барилгуудад нэн шаардлагатай байдаг.

Давуу талууд

•Байгууллагын доторх мэдээллийг хязгааргүй хуваалцах
•Холбоо, дохиололлын нэгдсэн хяналтын удирдлагын төвтэй болох
•Өндөр хурдны интернетэд холбогдох
•Салбар нэгжүүдийг дотоод сүлжээнд нэгтгэх